Internationalisering: China

OVER DIT PROJECT

Zaken doen in China

De Nederlandse tuinbouw staat in China hoog aangeschreven. Met de toenemende koopkracht van de Chinese consumenten en de grootschalige tuinbouwprojecten van Chinese overheden groeien de kansen voor de Nederlandse tuinbouw.
Het is echter niet eenvoudig om zaken te doen met China. Grote verschillen op cultureel gebied vraag de juiste kennis en vaardigheden om hier goed op in te spelen en dit geen belemmeringen te laten zijn tijdens het zakendoen. En hoe zit het met invoervergunningen, handelsvoorwaarden, kwekersrecht en fytosanitaire eisen? Kortom, zaken doen met China vraagt een goede voorbereiding.

MARKTONDERZOEK

Kansen en risico’s

Het Greenport Business Center laat in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn marktonderzoek doen in Langfang door Chinese studenten van InHolland.
Belangrijkste punten van het onderzoek zijn:
– vraag naar boomkwekerijproducten in Noord-China,
– kansen en risico’s export,
– invoervergunningen,
– fytosanitaire eisen,
– beschermen van kwekersrecht,
– culturele verschillen,
– contracten en onderhandelingen.

HANDELSMISSIE CHINA

Meer informatie
handelsmissie China?

Klik hier

INTERESSE IN DIT PROJECT

Heeft u interesse
in dit project?

w

Klik hier